Οικονομική θεωρία σε ένα λεπτό : Keynesian Economics

Η οικονομική σχολή του Κέινς ή τα Keynesian Economics οφείλουν την ύπαρξη τους στον Άγγλο οικονομολόγο John Maynard Keynes (1883 – 1946) ο οποίος θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους οικονομολόγους όλων των εποχών.

O Keynes έγινε γνωστός για την θεωρία με την οποία εξήγησε την μεγάλη οικονομική ύφεση (Great Depression) που διήρκεσε από το 1929 μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 40. Η θεωρία του βασίστηκε στην πεποίθηση ότι εντός του οικονομικού κύκλου οι αποφάσεις που λαμβάνονται μέσα από την ιδιωτική πρωτοβουλία σε αρκετές περιπτώσεις δεν είναι επαρκείς για την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν στην οικονομία. Έτσι, είναι απαραίτητη η άμεση κρατική παρέμβαση μέσω του ελέγχου της νομισματικής αλλά και της δημοσιονομικής πολιτικής, προκειμένου να σταθεροποιηθούν οι όποιες οικονομικές διακυμάνσεις επηρεάζουν τον οικονομικό κύκλο. Συγκεκριμένα, η ιδέα  «της κυκλικής ροής του χρήματος» (circular flow of money), περιγράφει την άποψη του Keynes με την οποία η αύξηση των δαπανών οδηγεί σε παράλληλη αύξηση εισοδημάτων, η οποία με τη σειρά της παραπέμπει σε ακόμα μεγαλύτερη αύξηση δαπανών και σε ακόμα υψηλότερα εισοδήματα. Η δαπάνη ενός ατόμου αποτελεί το εισόδημα κάποιου άλλου ατόμου. Και όταν αυτό το άτομο ξοδέψει το εισόδημα του τότε δημιουργεί εισόδημα για κάποιο άλλο άτομο κ.ο.ε. Αυτός ο κύκλος συνεχίζεται εντός της οικονομίας και πρακτικά διατηρεί και υποστηρίζει την υγιή λειτουργία της.

Basics:

Liquidity preference, Spending multiplier, Aggregate Demand-Aggregate Supply model

Books:

The General Theory of Employment, Interest and Money by  John Maynard Keynes

Monetary Reform by John Maynard Keynes

The Economics of John Maynard Keynes: The Theory of a Monetary Economybby Dudley Dillard

Keynesianism – Retrospect and Prospect: A Critical Restatement of Basic Economic Principles by W. H. Hutt.

New Perspectives on Keynes by Allin F. Cottrell, Michael S. Lawlor

Google it :

John Maynard Keynes, Keynesian Economics, Keynesianism, aggregate demand

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: Best SUV | Thanks to Toyota SUV, Ford SUV and Best Truck