Archive for the ‘Solvency II & Insurance’ Category

Συνέντευξη : Η Οδηγία IDD

Ένας αξιόπιστος ασφαλιστικός κλάδος αποτελεί αδιαμφησβήτητη προστασία για τον καταναλωτή. Η Οδηγία IDD επικυρώθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα τέλη του 2015 και δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε τον Ιανουάριο του 2016 με την προοπτική να προσαρμοστεί στο Εθνικό Δίκαιο των κρατών – μελών της Ε.Ε το αργότερο μέχρι την 23η Φεβρουαρίου, 2018. […]

Solvency II – Μια σύντομη ματιά στον χρόνο που πέρασε…

Το 2016 υπήρξε μια χρονιά σταθμός για τις ασφαλιστικές εταιρίες, την ασφαλιστική εποπτεία αλλά και τους καταναλωτές, αφού η πρώτη μέρα του χρόνου σήμανε την εφαρμογή του νέου εποπτικού πλαισίου για τον κλάδο, του γνωστού Solvency II.  Οι ειδικοί στην ασφάλιση είχαν εκφράσει στο παρελθόν πολλές ανησυχίες για την πρακτική εφαρμογή αλλά και τις πιθανές […]

Γιατί χρεοκοπούν οι ασφαλιστικές εταιρείες και πώς το solvency II προλαμβάνει την αφερεγγυότητα;

Οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί εκτίθενται ,όπως είναι λογικό, σε διάφορα είδη επιχειρηματικών κινδύνων. Η επαρκής αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών καθορίζει την πιθανότητα χρεοκοπίας τους. Αξίζει να αναφερθεί, ότι ιστορικά, το ποσοστό χρεοκοπίας χρηματοοικονομικών οργανισμών παγκοσμίως, είναι σχετικά χαμηλό.Οι ασφαλιστικές εταιρίες, ως χρηματοοικονομικοί οργανισμοί,  έχουν ένα πρόσθετο λόγο να ανησυχούν για την επαρκή αντιμετώπιση των επιχειρηματικών κινδύνων […]

Κερδίζοντας το στοίχημα της ασφάλισης στην γενιά «Υ»

Σύμφωνα με το Αγγλικό αλφάβητο το «Υ» έπεται του «Χ» και προηγείται του «Ζ». Η γενιά X μεγάλωσε ενώ η γενιά Ζ είναι ακόμα στα πρώτα της βήματα. Η γενιά «Υ»  είναι η νεότερη γενιά που εργάζεται σήμερα, γεννημένη από το 1980 μέχρι και το 2000. Εξοικειωμένη στα κοινωνικά δίκτυα, καταρτισμένη, βιώνει την  τεχνολογική έκρηξη στον τρόπο […]

Διακοπή Συνεργασίας κας Μυρτώς Χαμπάκη με Ε.Α.Ε.Ε.

Διακόπηκε χθες 22.12.2015  η δεκαετής συνεργασία της κας Μυρτώς Χαμπάκη με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.).

Η ασφαλιστική αγορά ενόψει Solvency II: Πρόκληση και ευκαιρία

H  εφαρμογή της Οδηγίας Solvency II, αν και αποτελεί μεγάλη πρόκληση στη δύσκολη τρέχουσα συγκυρία, θα βάλει τα θεμέλια για τη μελλοντική ανάπτυξη αλλά και τη σημαντική αύξησης της αξιοπιστίας του κλάδου. Γράφει η Μυρτώ Χαμπάκη.Η υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2009/138/EC (Solvency II) που ορίζει τις νέες απαιτήσεις φερεγγυότητας των ασφαλιστικών/αντασφαλιστικών εταιριών βρίσκεται πλέον προ […]

Γιατί χρεοκοπούν οι ασφαλιστικές εταιρείες και πώς το Solvency II προλαμβάνει την αφερεγγυότητα;

Οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί εκτίθενται ,όπως είναι λογικό, σε διάφορα είδη επιχειρηματικών κινδύνων. Η επαρκής αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών καθορίζει την πιθανότητα χρεοκοπίας τους. Αξίζει να αναφερθεί, ότι ιστορικά, το ποσοστό χρεοκοπίας χρηματοοικονομικών οργανισμών παγκοσμίως, είναι σχετικά χαμηλό.

Μ. Χαμπάκη: Το βιβλίο για τη Solvency και η εφαρμογή της οδηγίας στην Ελλάδα

Τις παραμέτρους που συνθέτουν το νέο κανονιστικό πλαίσιο που τίθεται σε εφαρμογή με την έλευση του 2016 αναλύει στο βιβλίο της “Solvency II η μεγάλη εικόνα”, η οικονομολόγος Μυρτώ Χαμπάκη. Το βιβλίο αποτελεί αποκύημα χρόνων μελέτης, ανάλυσης, εκπαίδευσης και διαδασκαλίας της κας Χαμπάκη και είναι το πρώτο εγχείρημα να δημιουργηθεί ένας χρήσιμος οδηγός για τους […]

Η διαμόρφωση του ευρύτερου οικονομικού κλίματος μετά την επιβολή των Κεφαλαιακών Ελέγχων

Οι Κεφαλαιακοί Έλεγχοι εντός της σχετικής βιβλιογραφίας της Διεθνούς Οικονομικής Θεωρίας, στις πλείστες των περιπτώσεων, χαρακτηρίζονται ως μια «βιαστική θεραπεία» σε μακροχρόνιες, σοβαρές ασθένειες της οικονομίας, η οποία πολλές φορές μπορεί να αποβεί επιζήμια , ειδικά όταν συντρέχουν συνθήκες ύφεσης. Στην Ελλάδα, η οικονομία βιώνει τα σημάδια της επιβολής των Κεφαλαιακών Ελέγχων σε όλους τους […]

Solvency II και επιπτώσεις στην διαμεσολάβηση

Το Solvency II βρίσκεται πλέον προ των πυλών με οριστική ημερομηνία εφαρμογής την 1.1.2016. Επί σειρά ετών, τα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς, σε όλα τα στάδια της επιχειρησιακής αλυσίδας, έχουν ως βασικό θέμα συζήτησης και προβληματισμού τις απαιτήσεις του νέου πλαισίου σε συνδυασμό με τις ενδεχόμενες επιπτώσεις  και τις αλλαγές που θα επιφέρει στο σύνολο […]

Καταναλωτική συμπεριφορά σε περιόδους ύφεσης

Μια οικονομική κρίση που ακολουθείται από εκτεταμένη περίοδο ύφεσης, αναγκάζει τη πλειοψηφία των καταναλωτών να αναθεωρήσουν τις καταναλωτικές τους συνήθειες και να ανακατανείμουν το διαθέσιμο εισόδημα τους σύμφωνα με τις δυνατότητες που η  νέα οικονομική πραγματικότητα τους επιτρέπει. Πως επηρεάζονται οι καταναλωτές από την ύφεση και ποιές οι αιτίες μεταβολής στη συμπεριφορά τους;

Από το δάσος στο δέντρο… Κουλτούρα Κινδύνου

Lehman Brothers! Είμαι σίγουρη ότι δεν υπάρχει άνθρωπος πλέον που να μην αναγνωρίζει αυτό το όνομα! Το πρώτο κομμάτι του ντόμινο που έπεσε με πάταγο. Η Αμερικάνικη επενδυτική τράπεζα  που με την κατάρρευση της σηματοδότησε μια σειρά πιστωτικών γεγονότων που έφεραν την παγκόσμια οικονομική κρίση στη ζωή μας. Την κρίση που εμείς εξακολουθούμε να βιώνουμε […]

Solvency II: Η επόμενη διετία μέχρι την εφαρμογή

Το 2013 απετέλεσε χρονιά σταθμό για την εξέλιξη της Οδηγίας Solvency II. Αφενός, η θετική έκβαση του τριμερούς διαλόγου που οδήγησε σε συμφωνία για την Οδηγία Omnibus II και οριστικοποίησε την συνεχώς αναβαλλόμενη ημερομηνία εφαρμογής της Οδηγίας για την 1.1.2016 και αφετέρου, η δημοσίευση από την EIOPA των κατευθυντήριων γραμμών για την ενδιάμεση εφαρμογή (interim measures) της Οδηγίας […]

Η δημοσίευση των Κατευθυντήριων Γραμμών και σταδιακή προσαρμογή στο Solvency II : Tο 2016 θα είναι τελικά η αφετηρία ;

Στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2013, η EIOPA προχώρησε στην δημοσίευση του τελικού κειμένου Κατευθυντήριων Γραμμών με στόχο τη σταδιακή εφαρμογή της Οδηγίας Solvency II. Κατά την διάρκεια της περιόδου δημόσιας διαβούλευσης των αρχικών Κατευθυντήριων γραμμών ενωρίτερα εντός του έτους, η EIOPA έλαβε περί τις 4,000 σχόλια , τα οποία επεξεργάστηκε και κατέληξε στο δημοσιευμένο κείμενο, […]

Συντάξεις – Μια ματιά μέλλον….

Ξεκινώντας για να προετοιμάσω τη σημερινή ομιλία …ένιωσα ότι δεν ήθελα να σας μιλήσω μόνο με νούμερα. για ένα θέμα τόσο ανθρώπινο όσο οι συντάξεις. Σκεπτόμενη λοιπόν τους ηλικιωμένους ανθρώπους και τις συντάξεις, σχεδόν πάντα το μυαλό μου τρέχει πάντα στη δική μου γιαγιά …που ζούσε στο χωριό … με τη σύνταξη της. Η μεγαλύτερη […]

Powered by WordPress | Designed by: Best SUV | Thanks to Toyota SUV, Ford SUV and Best Truck